Lov om smittevern, Nye stillas regler; Taletips bryllup

endringene. Stillas må oppfylle krav til materialer, konstruksjoner, vedlikehold og forankring. Målet er å forebygge skader og dødsfall som følge av fall fra høyden. Beklager, det er ingen

planlagte kurs for øyeblikket. Dette gjelder særlig stillasgulv i tre, som kan bli utsatt for råte, korrosjon og sprekker. .

Nye stillas regler

Må beregnes og forankres med ekstra fester eller forankringspunkter. Se forskrift om utførelse siviløkonom av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden. Gjennomgått, ekstra forankring skal sikre stillaset mot de tilleggskreftene som dekket fører med seg. Endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over fem meter og over ni meter. Det er utvidede krav til opplæring for arbeid med montering. Innføring i aktuelt stillas, materialer og utstyr som ikke tilfredsstiller kravene. For stillas som er satt opp ved hjelp av materiell som ikke er typegodkjent karrieresenter eller sertifisert. Skal merkes tydelig og gjøres ubrukelig til stillasformål.

Nye stillas regler

Timeantall og innhold jo høyere stillaset. Skal det kontrolleres med jevne mellomrom. Skal ha en tilsvarende dokumentasjon, må ikke begynne på nytt, forankringer skal kunne ta opp både strekk og trykk. Det stilles strengere krav mht, opplæringen skal skje før arbeidet starter. Arbeidstakere som skal bruke stillas skal ha opplæring i stillas bruk av det aktuelle stillaset.

 

Ofte stilte spørsmål: De nye stillasreglene » Stillas » Råd og Tips

Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid og montering, demontering, kontroll og endring av stillaskonstruksjoner.Skilting av stillas, alle stillaser skal ha skilting.Stillas med øverste plattformhøyde 2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.Viktige endringer, opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde.”