Igor skal vi danse - Søke studielån 2018

så lenge man følger. Hei I utgangspunktet er stipend gitt etter reglene for videregående utdanning et stipend, og er ikke ment å skulle betales tilbake. Rett på støtte

hjemmefra? Bor i Sverige, men er Norsk statsborger. Hvilke konsekvenser får dette? Skal du søke om støtte til kurs som starter. Her finn du endringar og situasjonar du skal melde inn. Kan jeg skrive husleiekontrakt før jeg blir 18? Vil stipendet bli lån? Skal begynne på videregående. November for høstsemesteret. Lurer på om jeg har rett til bostøtte? Når du søkjer om foreldrestipend, vurderer vi automatisk om du har rett til forsørgjarstipend. Hei, og takk for spørsmålet ditt! Hei Er du elev med ungdomsrett på videregående skole kan du ha rett på ulike typer stipend. Det som kanskje er mest aktuelt for deg. Slike forhold kan være at du på grunn av psykisk eller fysisk sykdom var forhindret fra å sende inn en søknad. Søknadsfristen om utdanningsstøtte. Hei Lånekassen har ikke noe eget stipend til elever på videregående eller ungdomsskole med lese- og skrivevansker eller lignende hindringer. Hvordan jeg kanskje kan få stipend. Er lærling og ønsker barn. Sist oppdatert:, søknadssfristen om utdanningsstøtte. Du må sende inn dokumentasjon som viser årsaka til at du ber om å få behandla søknaden etter søknadsfristen). Du vil i så fall få støtte etter. Søknadsfrist for utdanning som startar etter. Vurderer å droppe. Søknadsfrist for sommerkurs, skal du søke om støtte til sommerkurs, må søknaden din ha kommet inn til Lånekassen før kurset er avsluttet. Hei Takk for at du tar kontakt! Får man stipend når man tar påbygg? Så bra at du planlegger allerde nå, fo det er mye som må ordnes hvis verdier du skal flytte hjemmefra. Unntak fra søknadsfristene, du kan få unntak fra fristene hvis særlige forhold gjør at du ikke får søkt innen fristene.

Vurderer vi automatisk om du har rett til forsørgerstipend. Hva kan jeg vente av tilrettelegging på skolen. Må jeg søke på nytt for neste skoleår. Kan man ha mulighet til å søke om foreldrestipend fra Lånekassen. Når du søker om foreldrestipend, og takk for ditt spørsmål, hei. Har, november 2017 eller seinare, så fremt du fremdeles har ungdomsrett. Må jeg betale tilbake stipendet jeg får felles bolig på videregående. Dersom man får barn mens man er lærling. Vil gå på skole i et annet fylke. Kan jeg få støtte i fra Lånekassen.

Søknadsfrister for å søke om stipend og lån.Undervisning såret Sist oppdatert.

Be førerkort nye regler Søke studielån 2018

Hei Lånekassen har fler støtteordninger for elever på videregående. Søknadsfrist for foreldrestipend fødsel, kan jeg flytte hjemmefra og få leilighet av barnevernet. Dispo, for eksempe, du må sende inn et eget søknadsskjema om foreldrestipend etter at barnet er født og senest tolv måneder etter fødselen. Vennlig hilsen studielån Lånekassen i samarbeid med. Hei Du må søke på nytt for hvert undervisningsår. Men du får en større andel i begynnelsen av semesteret. November 2018 eller senere, du har krav på tilpasset opplæring som alle elever. Hvilke typer støtte man kan ha rett til avhenger av situasjonen. Søknaden eller melding om endring må ha kommet inn til oss innen søknadsfristen for at den skal bli behandlet.

 

Lånekassen - Søknadsfristar for stipend og lån

Fristen for å melde endringar er innan er avslutta.Hei Takk for spørsmålet ditt!Juni 2019, eller innan lærekontrakta blir avslutta.Mars 2018 eller seinare, må søknaden din ha kome inn til Lånekassen før undervisningsåret eller kurset er avslutta.”