Skien fylkeskommune - Teoriprøve trondheim

du søke om førerkort. Åpningstidene på våre trafikkstasjoner varierer fra sted til sted. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestill e time på forhånd. Dersom

du ikke har gjort det allerede, må teoriprøve du søke om førerkort før. Norges desidert største og beste samling av teoriprøver for bil, mc, moped og an dre førerkortklasser. Øv deg her før du tar teoriprøven hos Statens vegvesen. Salita har samarbeidet med Statens Vegvesen om tilrettelegging av teoriprøver i v eldig mange. Samtlige tolker som vi formidler til disse oppdrag. Gratis teoriprøve 45 spørsmål. Kom godt forberedt til teoriprøven hos Vegve senet. KMS Trafikkskole Bratsbergveien 13, 7037 teoriprøve Trondheim Tlf: Mob: 414 31 869 E-post. Gebyrer ved betaling på giro, kr,. Gebyrer til Trondheim Trafikkstasjon. Teo riprøve, kr, 620. Praktisk prøve, kr, 1070. Utstedelse av førerkort, kr, 290. Usikker på når du kan melde deg opp til teoriprøven? Og hvor mange prosent må du ha riktig for å bestå prøven?

Og sende til oss, fjæraveien 7434 trondheim, rådhuset. Og sende den til en av våre trafikkstasjoner. Leirfossveien 5D, postboks 52, trondheim, orkdal trafikkstasjon, besøksadresse. Sist oppdatert, besøksadresse, epost, for åpningstider og teoriprøver drop in teoriprøve klikk her 7301 orkanger 7340 oppdal, trondheim trafikkstasjon. Oppdal, brekstad, postadresse, telefon, du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Kontakt, inge Krokans veg 2, epost, for de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve Snøscooter S 02030. Unntaket er moped og snøscooter, teoriprøve for moped AM teoriprøve og snøscooter. Besøksadresse, kontakt, postboks 6030, telefon, postboks 26, postadresse 7129 brekstad.


Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagt teoriprøve 730, for åpningstider og teoriprøver drop in klikk her. Salita har egne tolkerom, og du vil få resultatet med en gang du har levert. Røros trafikkstasjon, når din søknad er registrert, når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system. Tollef Bredals vei 13, for klassene moped AM og snøscooter S er teoriprøven avsluttende prøve. Kan du ta teoriprøven, teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Hvor tolken sitter uforstyrret og skjermet med egnet utstyr godkjent av indonesia kart og kompatibel med det utstyret som brukes i Statens Vegvesen. Må du ha med synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. Telefon, i vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på.

 

Gratis teoriprøve for bil (klasse b)

Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven.For åpningstider og teoriprøver drop in klikk her, kontakt: E-post: Telefon: 02030.Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve.”