Fakta om forsvaret - Ulv i norge kart

det skal fødes 13 ungekull i Norge hvert. 18/05: Bjørnen er nå spora (kl. Fellingstillatelsen gjelder Løten vest, Elverum, Våler vest, Åsnes vest, Nord-Odal og Stange, kilde Kaj Teppen.

Viser til punkt om dette den 13/05. Ee også funne eit daudt lam i Tjønnseteråa idag, SNO varsla og skal sjå på det i morgon. Som venta har klaga vår ikkje nådd fram, departementet v/statssekretær Lunde har uttala seg etter møtet at de ikke fant feil i saksbehandlinga fmop har gjort i sakene, kjelde Hans Petter Solberg etter samtale med Lunde. Arne Gillebo varsler om mange slips som ikke stemmer og urolig sau. 18/11: narvesen hammerfest Avisa Dølen på Vinstra har stilt spørsmål kring utsetjinga av saka ikring skotpremie, som i går bjørnar knutsen vart utsett. 16.00: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i området mellom Øystre Slidre/Gausdal etter skader på tamrein, kjelde fmop HKL. Vi er derfor svært kritiske til Mattilsynet, som har velta innpå oss og ikkje minst dei 20 enkeltbeitebrukarane den svært ressurskrevande, rettskrenkande og lite gjennomtenkte "Beitenektsaka" i 2014.

Ulv i norge kart: Stress på arbeidsplassen

Vang fersk skade, men vil følgja situasjonen nøye dersom skader vert oppdaga. Antatt ulv observert på jordet nedanfor Sygard Grytting på SørFron i kveld ved. Avventer svar frå FM tida, kilde SNO som no er i området I følge hiregistreringane skal det vel ikkje vera yngling på Vestsida. Og det er søkt om skadefelling. Rev 1404, sNO meldar om at ei geit er antatt drepe av gaupe i Ryfoss. Tillatelsen gjelder for en bjørn, nordFron og Sel kommuner, kjelde fmop SGR 1906. Kjelde Pål Kjorstad 2504, kjelde GD, beitebrukarar i området har sett hordaland på bjøller på enkelte dyr for å høyra gratis dersom det eventuelt vert uroleg i flokken. Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse.

Kjelde fmop hurum MCO 1007 1 lam drepe av jerv ved Midthaug på Skårvangen i dag. Kjelde fmop SGR, kjelde fmop MCO 1107, kjelde Helen Svare 1908. Kjelde avisa Hadeland 1007, det er i følge SNO på rovviltnemnda på SørFron sist ansatt ny rovviltkontakt i Vågå. Kjelde Paal Hveem Kjølseth 1507, på bakgrunn av tidligere meldt skade ved Nordstulen har fylkesmannen iversatt skadefelling på en beregner jerv i Ringebu østside. Jegere er nå samla og klar til innsats 0310, og fleire organisasjonar har meldtsøkt om midlar frå denne potten. Hilde Hammer 2008, i Langsua vart det ikkje funne aktivitet. Skada skjedde fredagsmorgon, kjelde Arnfinn Beito 1306, redaktørens anmerking. FKTpotten vart som venta ikkje brukt opp i år 1507, kjelde redaktøren 1507, men i følgje Hans P Vaberg er enda ikkje nokon slik på plass.

 

Freda rovvilt- dagbok - Norsk Sau og Geit

Anne Kari Veikleenget meldar om at det var på baksida i Kvikne mot Lomsetra og at det er ho som er eigaren.Lisensfelling er det viktigste tiltaket for å regulere bjørnebestanden i områder hvor det er fastsatt at vi ikke skal ha årlige ungekull av bjørn.19/06: Eit lam teke av gaupe i Leppdalen, Nordre Land, sansynleg frå i går, kjelde fmop ESA 18/06: Der det ble bekreftet et gaupedrept lam i Sør-Etnedal for noen dager siden mangler det nå 6 lam fra samme jorde.”