Helse stavanger: Vestbredden, Illustrert farmakologi bind 1

det går ikke lenger an å snakke om en fredsprosess. Israel okkuperer Vestbredden på nytt og bygger en mur. I FNs sikkerhetsråd blir de fleste resolusjoner mot Israel stoppet

av USA med deres veto. Krigen raste i 25 dager og Gaza ble lagt i ruiner. For the present we have compensated the damaged component. Dette ble akseptert av jødene, mens palestinerne, som utgjorde 70 av befolkningen, ikke ønsket at det skulle etableres en jødisk stat på det de mente var deres jord. Resultatet ble lagt fram i en rapport kalt Goldstone-rapporten hvem eier tomten (navnet kommer fra den jødiske dommeren fra Sør-Afrika som ledet kommisjonens arbeid). Even though his fathers side of the family moved to norsk kultur i endring Jerusalem shortly before the Six Days war in 1967, they decided afterwards not to move once again but settled for a life in the Christian Quarter of the Old City. Palestinerne ble sittende igjen uten en egen stat, og Palestina opphørte å eksistere. Goldstone-rapporten er behandlet og godkjent både i FNs menneskerettighetsråd og i FNs generalforsamling (2 ganger). More than ten to fifteen years, in addition to that you will pay a ton of money. The tribe moved around the region, until Jahshans part of the tribe ended up in Jaffa, from where his fathers side of the family had to leave in the Nakba of 1948. Because at the end of the day if we let things continue happening in this way, we need to blame ourselves only because we didnt take any action.

A good deal of insecurtity was noted about majority at vekt the townhall actual desire to carry out the bargain. Og sliter med å opprettholde støtten fra de rike land. Gazas befolkning er helt avhengig av den bistand unwra gir innen helse og undervisning. We are just viewers to what is happening around us as Palestinian Christians. Noe Hamas har satt seg imot. Now this is a little bit calmed down. Mens den jødiske befolkningen utgjorde om lag 15 000. Israel har valgt å overse kritikken. Norge er for tiden leder av givergruppen til palestinerne. Som forfatningen krever, som Palestina var en del.


Vestbredden

Israels operasjoner i Libanon og annekteringen av linni ny kjæreste Golanhøydene har blitt møtt med forståelse. Now Israel came with a new thing. Slowly churches abroad are aware of the fact that there are Palestinian Christians here. Og sentralt i det som i dag omtales som Midtøstenkonflikten. With the help of Internet and all these kinds of things.

Ødeleggelser i Gaza etter israelsk bombing.Its time for local Christians to show courage, Jahshan says, exemplified by Jesus stand against the wrongdoings two millenniums ago.We need to be careful in this regard.

 

Vestbredden history (so far)

Dette fikk arabiske styrker av frivillige fra mange land til å blande seg inn i konflikten på palestinsk side.Midtøsten-kvartetten bestående av USA, Russland, EU og FN har forsøkt å finne løsninger i konflikten, uten spesielt hell.As a Palestinian I would say it the Kairos Document is not sufficient.”