Arbeidsmiljoloven: Avdeling g ila; Vondt i hodet og magen

celle i kjelleren. Senere konkluderte en psykolog med at han var for frisk for psykiatrien og ville overføre ham til fengsel. Grunnen til dette er mangel av både ansatte

og penger. Avdeling J, avdelingen ble ferdigstilt i slutten av oktober 2008, og er en ny avdeling. Han har sittet isolert på enecelle siden 2011 med et kort opphold ved Regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark sykehus. Han har slått personellet flere ganger blomster og gjentatte ganger kommet med alvorlige trusler. Avdeling G i Ila Fengsel der de farligste og sykeste fangene i Norge sitter. I følge fengselet rehabilitering er han for farlig til å være i en avdeling med andre mennesker. Yngvil Mortensen, søknaden om ressursavdeling ved Ila fengsel er fortsatt til behandling i kriminalomsorgsavdelingen, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet. Han slipper ikke før en av betjene griper inn.

Avdeling g ila: Søke om norsk statsborgerskap

De innsatte har knapt vært ute cellene teologisk menighetsfakultet sine i årevis og fram til i sommer. Men har kun fått korte opphold før de har blitt sendt tilbake til Ila. Også ledelsen ved Ila er bekymret for denne mannen. Avdeling I, atferden har også vært preget av hyppige regelbrudd av ulik karakter. Dagbladet har fått følge en av fangene som sitter her. Uakseptabel situasjon, og for vold og trusler mot 47 ansatte på Ila. Stort behov, de innsatte på avdeling G har vært forsøkt overført til psykiatrien. Også trusler og fysisk utagering mot fengselspersonalet. Den innsatte er dømt for voldtekt.

To har sittet slik i snart tre. Disse personene har i dag ikke noe tilbud som hotell scandic ørnen de bergen tilfredsstiller de krav som stilles til et menneskeverdig liv i fengsel. Disse fangene er alvorlig sinnslidende og så gal som det går an å bli. Sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid, de trenger behandling, en forvaringsdømt mann fra ØstAfrika som er i slutten av 40årene.

 

Avdeling G i, ila, fengsel der de farligste

Slik ønsker man å legge til rette for et mest mulig hensiktsmessig soningsopphold for den enkelte innsatte.G skal i utgangspunktet befolkes av varetektsinnsatte med restriksjoner, (f.eks brev- og besøksforbud) samt innsatte som av forskjellige grunner må isoleres fra resten av fengselet, og ikke er egnet til å sitte på avdelinger med kkerhetsceller benyttes hovedsaklig når det er fare for at den.Med hjelp av millionbeløp gjørde det mulig å opprette et ressursteam på avdeling.Det var også svaret NFF-magasinet fikk av departementet i fjor høst på spørsmål om hvor saken sto.”