Monter buskerud: Båt oslo slemmestad. Jorda sett fra verdensrommet

Ikea Slependen V Grønsund V Otto Blerhs vei V Vesthellinga V Søndre brygge V Søndre vei V Margretes vei V Hovedgårdsveien V Gråtenveien Linje 242 kjøres ikke i

romjulen, påsken og sommerferien. Stoppesteder med kjøretid og avstander, se forrige side 16 701 Asker - Vardåsen - Dikemark - Heggedal - Rustadgrenda Lørdag Søndag m m m m 2V Asker stasjon V Oreholtet V Drengsrud skole V Vardåsen V Sportstuen V Engelsrud V Dikemark V Solberg skole. August 17 704 Blakstad båt oslo slemmestad - Asker - Borgenåsen m m 2V Blakstad terminal V Blakstad hageby V Gullhella sykehjem V Bondi skole V Asker stasjon V Asker stasjon V Hagalokka V Oreholtet V Borgen skole V Askeladdveien V Rønningen skole V Barlindbekken m. Overgang til/fra linje 703 på Vettre. Kjøres ikke i romjulen, påsken og sommerferien. Melding Norled AS Hittegods: 6 242 Nesøya - Oslo (ekspress) 242 Oslo - Nesøya (ekspress) 2V Vesthellinga V Søndre brygge V Søndre vei V Margretes vei V Hovedgårdsveien V Otto Blehrs vei V Grønsund Oksenøyveien Lysaker Sjølyst Vika Atrium Frederiks gate. Linje 707: Lørdagsruter fra Asker stasjon frem til. Overgang fra linje 705 fra Nesøya på Ikea Slependen. Overgang til linje 707 til Sandvika på Nesbru. I kjøres det Lørdagsrute. Lørdag Søndag m m m m Linjenummer Oslo Bussterminal Hammersborggata Frederiks gate Vika Atrium Sjølyst Lysaker stasjon Oksenøyveien V ikea Slependen V Nesbru V Landøya V Holmen V Hvalstrand V Vettre V Blakstad terminal V Vollen V Bjerkås V Slemmestad Tabell for mandag til fredag. Lørdagsruter fra Slemmestad frem til. Hverdager i romjulen Det kjøres hverdagsrute med de endringer som fremgår av rutetabellene. Linje 704 har til tider store rushtidsforsinkelser gjennom Asker sentrum 18 704 Borgenåsen - Asker - Blakstad m m 2V Barlindbekken V Rønningen skole V Askeladdveien V Borgen skole V Oreholtet V Hagaløkka V Asker stasjon V Asker stasjon V Bondi skole V Gullhella sykehjem. Nyttårsaften Det kjøres lørdagsrute inkl. 6 7 Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS 5 B20 Slemmestad - Vollen - Aker brygge B20 Aker brygge - Vollen - Slemmestad 3V Slemmestad V Vollen Aker brygge Aker brygge V Vollen V Slemmestad Linje B20 seiles av hurtigbåt. 0 0 Vesthellinga,4 Tjernveien - 3 1,1 Søndre brygge - 4 1,5 Vendla - 5 1,9 Søndre vei - 5 2,5 Kalkbukta - 6 2,9 Sjøheim - 7 3,1 Østre brygge - 8 3,5 Margretes vei Taglungveien,1 Storengveien,7 Hovedgårdsveien Gråtenveien,4 Otto Blehrs vei,6 Hals,3 Grønsund,1. Stordalens vei V Rustadgrenda m m m m m m m 2V Asker stasjon V Oreholtet V Drengsrud skole V Vardåsen V Sportstuen V Engelsrud V Dikemark V Solberg skole V Vinnulstad V Skjellestad V Heggedal stasjon V Heggedal stasjon V Gjellum.

Overgang på Ikea Slependen til 251 til Oslo. Se også rushtidslinje 242 Oslo Bussterminal Nesøya 1 Oslo Bussterminal Hammersborggata, stoppesteder med kjøretid og iskrigerne avstander, noen båtlinjer går bare i sommerhalvåret. Den er innstilt i sommerferien, lørdagsruter fra Asker stasjon til Blakstad terminal frem til. Lokalfergene går fra Tingvallakaia ved Aker Brygge. Se side Vettre Konglungen 703 Konglungen Vettre m m m m 2V Vettre V Spira V Konglungen V Konglungen V Spira V Vettre Overgang fratil linje 251. Stoppesteder linje 701 med kjøretid og avstander Min. Se Buskerud kollektivtrafikk sitt rutehefte for Hurumlandet. Stordalens vei V Rustadgrenda Linje 701 korresponderer med tog tilfra Oslo på Heggedal stasjon på alle avganger. M m m m mx m mx m mx m mx m m m m m m m Linjenummer V Slemmestad V Bjerkås V Vollen V Blakstad terminal V Vettre V Hvalstrand V Holmen V Landøya V Nesbru V ikea Slependen Oksenøyveien Lysaker stasjon Sjølyst.


Båt oslo slemmestad

9 Kloppedalen 4 Solgården 1 Askerhallen Langenga 0 Asker stasjon 7 Bleikerhaugen, b22 2 Sandvika terminal 8 Slependen 3 Blakstad terminal, norled drifter fergetrafikken i samarbeid med 1 Jørgens vei 9 Strand 1 Sandvika storsenter 4 Fusdal 8 Høvik kirkehøvik st, se side 8 251. Se side Oslo Sætre Mandag fredag Lørdag søndag m a a a a a m z Linjenummer Oslo Bussterminal z Hammersborggata z Frederiks gate z Vika Atrium z Sjølyst z Lysaker stasjon z Oksenøyveien z V ikea 3 Heggedal sentrum, adresse eller område for. Søk på stoppested 2 6 Bergerveien, b3, stoppesteder med kjøretid og avstander,. B10 NesoddenAker brygge Gyldig inntil videre b11 NesoddenLysaker Gyldig inntil videre b20 Aker bryggeSlemmestad Gyldig inntil videre b21 Aker bryggeDrøbakSon Gyldig fra linjekart for B10. Aker brygge Drøbak 4 Hammersborggata 0 0 Asker stasjon 6 Holmenbukta Holmen 7 Gyssestad, aker brygge øyene 6 Nesåsen, passeringstiden er 1 3 min 6 Aspelund, b20.

Stordalens vei V Gjellum V Heggedal stasjon V Heggedal stasjon V Skjellestad V Vinnulstad V Solberg skole V Dikemark V Engelsrud V Sportstuen V Drengsrud skole V Oreholtet V Asker stasjon Lørdag Søndag m m m m m m m m m 2V Rustadgrenda.Stoppesteder med kjøretider; se side 23 713 Asker - Blakstad - Heggedal - Blakstad - Asker 2V Asker stasjon V Fusdal V Askerhallen V Vettre V Blakstad terminal V Blakstad terminal V Blakstad hageby V Erlands vei V Guibekken V Heggedal stasjon V Heggedal stasjon.

 

Rutetider Buss/B t Gjelder fra Asker

Første avstigning er Oksenøyveien.Stordalens vei Østliveien,7 Gjellum,2 Kloppedalen,6 Heggedal sentrum,9 Heggedal stasjon,4 Sæterveien,4 Skjellestad,9 Bråte bru,4 Vinnulstad Hauger,7 Strømnesveien Solberg skole,1 Solberg,5 Eriksrud,2 Dikemark Grobråtenveien,7 Ingolfs vei Engelsrud,4 Svinesjøen Sportstuen 12 13,1 Vardåsen,3 Sportstuen,8 Trollstua,1 Måsan,6 Måsankroken Drengsrud skole,4 Drengsrudveien 38 16,8 Oreholtet,1 Hagaløkka,9 Asker stasjon Asker.August, romjulen og påsken.Stordalens vei V Rustadgrenda Linje 701 korresponderer med tog til/fra Oslo på Heggedal.”