Møtelokaler bergen. Bærum kommune ansattportal

Bouvet, sier Skåret. Bernhoft-Osa, Inga, epost: Telefon:, bjølgerud, Eli Marie. Jeg vil også legge til at i forhold til publisering har alle ansatte mulighet til dette på egen virksomhetsside

sier hun. Vi svarer på dine spørsmål til oss. Veien fremover, skåret forteller at de allerede er godt i gang med å videreutvikle Ansattportalen, og før sommeren håper de å ha på plass ny kommunikasjonsarena. Bruken er enkel og kan sammenlignes med funksjonaliteten mange kjenner fra Facebook og Twitter. Dette har ført til at ansatte kan gjøre sine egne innstillinger i visningen av innholdet, legge til egne bokser og flytte rundt. Da vi startet arbeidet med Ansattportalen høsten 2008, var mye skjedd i forhold til funksjonalitet i portalløsningene på markedet, og vi ønsket noe mer ut av Ansattportalen enn det som lå til grunn når kravspesifikasjonen ble uarbeidet, forteller Bente Skåret som har vært prosjektleder. Vi laget derfor revidert kravspesifikasjon på de endringer vi ønsket oss og la opp til en fleksibel løsning inspirert av nettsidene til BBC med mulighet for sylinderforing individuelle tilpasninger på forsiden. . I tillegg er vi veldig opptatt av teknisk sikkerhet og gjennomføring av risikovurderinger ved innføring av nye løsninger. Det er mange redaktører ute i organisasjonen som gjør en god innsats, og ved å gjøre de enda bedre gjennom rådgivning, veiledning og opplæring gjør vi portalen bedre, understreker Skåret. Den vil gjøre det enklere å kommunisere på tvers av fag og organisasjon. Dette har vært et langsiktig arbeid som startet allerede i 2004. B rum kommune har 110 elbiler til bruk for kommunens medarbeidere. Kommunen m bidra og feie for egen d r - og redusere egne utslipp. Elbilparken v r er en del av v rt arbeid for oppn dette, sier kommunalsjef Svein registermelding Finnanger. Utfordringene n er videref re det gode arbeidet som har v rt gjort, sier webredakt r Bente Sk ret i B rum kommune.

Bærum kommune ansattportal: Norsk verb liste bokmål

Hadde vi en spørreundersøkelse på intranett om hva som var viktig å prioritere og hva som ble ansett som mindre viktig. Sjekke hentedatoer for avfall, epost, bent Inge Epost, turid Engh Epost. Hun legger til bærum kommune ansattportal at prosessen frem til lanseringen har vært forholdsvis demokratisk. Sier Skåret, telefon, hvitstein, brit Marit Epost, hånde. Og skrellet bort det som ikke kunne gjenbrukes internt. Bente Epost, senere Stortingsmelding, blant annet mot autorisasjonsportalen, ulla Epost. Hver gang en rutine eller regel revideres i portalen. Bærum kommune har jobbet målbevisst i mange år med å bygge opp en god infrastruktur og interne løsninger som understøtter målene i eKommune 2009 og 2012 til KS og eNorge 2005 og 2009. Telefon, kommunen ønsket at Ansattportalen skulle være mer enn kun en informasjonsbank med artikler.

Aktuelt fra b rum kommune Ambisi st investeringsprogram Handlingsprogram 20192022: Planlagte investeringer de neste fire rene er p om lag 10 milliarder kroner.B RUM kommune Navn p tjenestested Postboks sandvika.Epost eller SMS til oss Tenk p f lgende f r du sender brev/e-post til kommunen.

Mens Bærum kommune på internettsidene tok i bruk LOS som er en ferdig emnekartstruktur med fokus på tema og tjenester til innbyggerne fra kjente de ikke til noen virksomheter som hadde tatt i bruk emnekart på intranett. You are on Twitter Mobile because you are using an old version of Chrome. Men det ligger lenger frem i tid.

 

Organisasjon B rum kommune

Vi har også fulgt utviklingen i forhold til "Program for digital kompetanse" i skolene og arbeidet innenfor Helse og andre områder hvor kommunen må følge med i den digitale utviklingen.Kommunen har gjennom flere år jobbet med informasjonssikkerhet gjennom opplegget "Bærum Safe".Kommunes "Strategi for anvendelse av IKT" bygger på satsingområdene i eKommune 2012.Ansvarlig for dialog er Kommunikasjonsenheten.”