Flisekompaniet sortland - Differensiering i skolen

skal i fellesskap utarbeide regler for punktlighet, oppførsel og respekt for laget. Opptre positivt og støttende da er du en god medspiller! Faste lag hele sesongen eller vår

- oslo eller høstsesong, skal unngås. Pedagogisk differensiering er ulike tiltak innen klassens ramme, basert på elevenes ulike forutsetninger. Smålagsspill, kombinert med engasjerte og dyktige trenere, gode øvelser hentet fra Treningsøkta og godt organiserte økter uten venting, kø og med høyt tempo/aktivitet, tror vi vil være med på å utvikle morgendagens fotballspillere. Alle spillere skal holde seg for gode til å kjefte på dommere, motspillere og medspillere. Den skal videreformidles til trenere og lagledere. Enkelte elever er raske og har reaksjon og tempo, men mangler teknikk. Retningslinjer for trenere og lagledere, trenere og lagledere i klubben har en viktig rolle for at alle spillere skal føle mestring, læring og trygghet. Det er grunn til å tro at jenter og gutter har med seg forskjellige erfaringer og interesser inn i kroppsøvingsundervisningen, og at de derfor har forskjellige forventninger og behov (Brattenborg og Engebretsen, 2001). Fotballspillere ønsker å spille fotball, ikke sitte på benken. Dette fordi vi tror det skaper trygghet, utvikling og spilleglede. Kontakt, språklab leveres av ARM Lingua. Foreldrevettreglene skal henge godt synlig på banen. Det betyr at Rakkestadmodellen, opp tom 12 år, der det er flere lag, skal spillerne deles inn i grupper og rullere på å spille sammen. Hospitering Hospitering vil si at spillere får trene med eldre spillere. Retningslinjene i sportsplanen skal føre til at alle involverte jobber sammen mot et felles mål. Hvert lag skal legge den frem for foreldrene. Fair Play-skolen som Norges Fotballforbund har utarbeidet, er et godt utgangspunkt når lagene skal lage sine egne kjøreregler. Gode opplevelser på treningsfeltet og i kamp gir økt motivasjon og lyst til å trene. På alle nivåer skal Fair Play-skolen gjennomføres årlig, dog med ulik vekting ift alder. På bakgrunn av denne kunnskapen kan det være grunn til å vurdere om en allikevel bør dele jenter og gutter i forskjellige grupper i forhold til enkelte aktiviteter. RIF har et hovedmål om å bidra til trygghet, mestring og trivsel for alle spillere, trenere og lagledere. Selvoppfatningen er blant annet vesentlig for følelsen av kontroll og mestring. .

Differensiering i skolen

Det må skapes en forståelse for hvorfor dette virkemiddelet nyttes. Til slutt er vi nå også tilstede i Gøteborg. Når spillerne blir 1012 år er det et mål å ha 12 keepertrenere tilgjengelig for samlet keepertrening 12 ganger i måneden. På et av differensiering i skolen de to foreldremøtene som holdes i løpet differensiering i skolen av året.

Bevisstgjøring av de enkelte rollene på banen og at spillerne års skal ha fokus colosseum på riktige arbeidsoppgaver i kamp. Mens andre elever kommer fra hjem som ikke har noe godt forhold til fysisk aktivitet. Etter hvert som en bevegelse gjøres ofte.

 

Tavle / 5-7 - Lokus

Skolen skal være med på å forsterke elevens identitet og lokale tilhørighet.Ved å utnytte mulighetene som ligger i nærområdene kan undervisningen tilpasses lokale forhold.Stikkord for fokus fremover: "native tredjeparts innhold, chat, deling.Oppsummering Med utgangspunkt i Opplæringsloven skal vi gi elevene tilpasset undervisning i kroppsøvingsfaget, gjennom bevisst planlegging og kartlegging av elevenes ferdigheter. .”