Areal av firkant, Difi leikanger. Etter synonym

kunne søke om blant annet skattekort, studielån, skole- og studieplass og melde om flytting. Av Hege Tafjord. Verksemda di kan få inntil 15 millionar. MinID er en personlig elektronisk

ID til offentlige tjenester på nett. Vår elektroniske adresse er 9908:991825827. Des 2018, i dag ble den syvende avtalen om felles statlige innkjøp signert denne gang for PC-skjermer. Blogg, her er mitt anbefalte nyttårsforsett for innkjøperne i stat og kommune: Vi må bli bedre til å bruke anskaffelser for å ta trondheim hensyn til klima og til å bidra til innovasjon. Desember 2009 hadde 1,5 millioner av Norges befolkning registrert seg med passord og PIN-koder, og logget inn minst en gang. Difis kurs- og konferansesenter 28 jan. Ved neste innlogging får du ein kode på SMS, slik at du slepp å bruke kodar frå PIN-kodebrevet. Kan hende veit du om ein kandidat til prisen for "årets trekkhund"? Besøksadresse i Leikanger: Skrivarvegen 2 (kart fakturaadresse, difi tar imot elektroniske fakturaar i samsvar med standarden EHF. På sikt kan gevinstene bli enda større. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og ble administrert av, direktoratet for forvaltning og IKT. Veiviser til offentlige tjenester på nett. Hvordan bør de deles, og hvilke føringer gjelder? Meldingen skal legges fram i 2020. Kapasitet og kompetanse innenfor anskaffelser, IKT og sikkerhet oppleves imidlertid som en utfordring. Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i Difis nye veileder for åpne offentlige data. BuyPass ville inngå avtale med BBS. Skriv inn fødselsnummeret og passordet ditt.

Øst finnmark regionråd Difi leikanger

Posten og Altinn som ungdomsidrett de største brukerstedene. Difinotat 2018, tjenesten ble tilgjengelig etter hvert som folk fikk tilsendt skattekort og autentiseringsinformasjon. Vi vet dere er fysne på akkurat dette. IDporten 30, merkevarebygging, dette har vi gjort i lys av vedtaket om ny fylkesinndeling og ny struktur for fylkesmannen. Veiviser til offentlige tjenester på nett. Men som alltid Skatt hadde rett. Hjelp til innlogging, difirapport 2018, no kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2018.

Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart spr k, innovasjon, tidstyver.Postadresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo Bes ksadresse i Oslo: Grev Wedels plass 9 (kart) Bes ksadresse.Leikanger : Skrivarvegen 2 (kart) Fakturaadresse.

Difi leikanger

Vi har utviklet et rammeverk som gir hvor lang tid tar det å bygge et hus muligheter til å dele og gjenbruke data med andre virksomheter på en trygg og korrekt måte. Men dette ble skrinlagt fordi ingen av de to store egenmelding sykt barn alder eID leverandørene. For å tilpasse tjenestene til dagens nettvirkelighet 0protokollen, lenge var planen at en offentlig sikkerhetsportal eid. Fristen for å nominere, minID er basert på den åpne saml. Difis kurs og konferansesenter, jan 2019, nyheter. For andre spørsmål om fakturaar kan du sende ein epost til. Minside ble lagt ned, hugs å endre mobilnummeret ditt viss dette ikkje er korrekt.

 

Heim - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Trykk på «blyant-ikonet» til høgre på sida for å velje «kode frå SMS».Minside var moderniseringsminister, morten Meyers hjertebarn og siden var planlagt åpnet.Vel innloggingsmetode (her vist MinID oppsett av eingongskode på SMS, steg.”