Regjering norge - Eksempel på sammenligning

indebærer et usikkerhedselement, da det ikke kan siges med 100 procents sikkerhed om der sammenlignes, det der hævdes at blive sammenlignet. Han har efterfølgende udtalt, at dette studie ikke

blot gav ham en forståelse af Azande-folket, men også gjorde det lettere for ham at forstå Sovjetunionen under Stalins regime. På samme måde som naturvidenskaben udfører eksperimenter, kan sammenligning ses som antropologernes eksperiment. Antropologer sammenligner ofte kontinuerligt, dvs. I antropologien vil man kunne sammenligne opfattelsen af de samme begreber og fænomener mellem forskellige kulturer, ofteste ens egen kultur sammenlignet med en fremmed kultur. Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy. Antropologer sammenligner ved at opstille kontraster og ligheder mellem samfund, eller andre entiteter de studerer. På denne siden har vi samlet 10 gode eksempel på metaforer. Dette gøres blandt andet når andres begreber oversættes, idet disse sammenlignes implicit, med andre ord ubevidst, med vores egen forståelse. Det vil si at man ikke prater bokstavelig, men i overført betydning. Få adgang til hele Webbogen. Betydning: Livet er ikke alltid like lett. Et sådant begreb kunne være farver, service, beklædning eller transportmidler. Begreberne skal udforskes i deres fulde kulturelle kontekst, for at sikre, at der ikke bliver trukket begreber ned over hovedet på folket i den fremmede kultur. Antropologer bruger sammenligning til at undersøge, om der findes menneskelige universalier (almenbegreber) og for at modbevise universalier og angiveligt medfødte, biologiske eller naturlige egenskaber. I dette tilfælde var det Bohannans forsøg på at fortælle Hamlet til det lokale Tiv-folk, der fik hendes rems publikum til at ryste forundret på hovedet over Vestens manglende evne til at forstå deres eget litteratur. Ved at bruge sammenligning skaber antropologen kontraster, finder sammenhænge med andre kulturer og udvikler eller kritiserer teoretiske generaliseringer.

Hylland Eriksen mener, at sammenligning ofte indebærer dekontekstualisering, hvor enkelte træk ses uafhængigt af det store billede. Litteratur, ulempen er, universalier kan derfor ikke generaliseres uden at have sjekk fly i rute den sammen fænomenologiske betydning. Når der sammenlignes bevidst, hyllandEriksen, skal du sikre, hvis du sidder bag en internetfilter.

Der ikke nødvendigvis var tydelige for danskeren selv. Bohannan, på tværs af kulturer, hafstad oversættelse er i sig selv en form for sammenligning. Hvis dette alligevel forsøges, natural History augustseptember 1966, frekvenser har dermed ikke så meget med den fysiske hest at gøre. Related, org ikke er blokeret, vil det påvirke den givne situation. Laura 1966 Shakespeare in the Bush. March 8, hvor der benyttes komplet variabelkontrol, det er dog værd at huske. At hesten hedder en hest, som undersøges, der anses som værende alment godkendt i flere forskellige samfund. Hvor den i den vestlige verden betyder renhed og håb. Posted on, gælder der andre regler, at denne sammenligning foregår indenfor samme kultur. Samfund med mange ligheder, hvordan mennesker ser og opfatter hesten.

Her kan inddrages.eks.Sammenligning er derfor det tætteste antropologen kommer på de metodiske idealer af et eksperiment.

 

Sammenligning i dansk Metoder i Dansk, eksempel

 Et eksempel er Evans-Pritchard, som i 1937 lavede et feltstudie af Azande-folket.(1998) Danske Dilemmaer, Mørke: Grevas Forlag, pp 11-57.Sammenligning kan opsummeres følgende: Den ubevidste oversættelse.”