Frostad. Fn domstol

hegnspæle for, hvad USA må sanktionere af eksport til Iran. Domstolen har også afgivet kendelse om en havretslig grænsestrid mellem Danmark og Norge, der drejede sig om kontinentalsoklen og

fiskerizoner. Det er ifølge AP ventet, kjente steder i afrika at USA vil kære den foreløbige kendelse. Domstolen har hovedkvarter i Haag i Nederlandene og er principielt altid samlet. Internasjonalt har det vore sterke reaksjonar på straffetiltaka. FN-domstol p legg USA oppheve Iran-sanksjonar FNs internasjonale domstol i Haag p legg USA oppheve sanksjonar som kan g ut over tryggleiken for sivil luftfart og humanit r hjelp til Iran. Den Internationale Domstol, her set ved en anden sag, har onsdag afsagt en kendelse om amerikanske sanktioner mod Iran. USA m ikke hindre Irans adgang til blandt andet mad og flydele, lyder den forel bige kendelse. ICJ er FN's domstol. Domstolen beordrer USA til at oph ve de sanktioner, der overtr kraftløs kryssord der disse begr nsninger. Den internationale domstol, ogs kaldet den mellemfolkelige domstol, er FNs vigtigste d mmende organ. Kun stater, ikke enkeltpersoner, kan indbringe sager for domstolen. N r et land har accepteret domstolens kompetence, har det samtidig afgivet l fte om at f lge domstolens afg relse. FN-domstol : USA m ikke sanktionere humanit r hj lp til Iran. Amerikanske sanktioner mod Iran m ikke skade flysikkerhed og humanit r hj lp, finder.

Luftfukter best i test Fn domstol

I november innfører USA også sanksjonar som rammar olje og banksektorane. Iran har bragt sanktioner fra USA for domstolen i sommer. Andre delar av sanksjonane er ikkje behandla av domstolen. Der huser Den Internationale Domstol, domstolen beordrer USA til at ophæve de sanktioner. I håp om å setje ein stoppar for oljeeksporten. Dette er dei hardaste sanksjonane som nokon gong er sette i verk. quot; india og Tyrkia, der kan ikke være to dommere fra samme land. Der overtræder disse begrænsninger, der er gyldig, det er i stedet at betragte som en kendelse. Ifølge iranerne strider de mod en aftale indgået mellem deg USA og Iran i 1955.

Amerikanske sanktioner mod Iran m ikke skade flysikkerhed og humanit r hj lp, finder FN-domstol i Haag.I FN-pagten fra 1945 blev det bestemt, at Den Internationale Domstol (International Court of Justice) skulle v re t af FN's hovedorganer.De andre hovedorganer er Generalforsamlingen, Sikkerhedsr det, Det konomiske og Sociale R d og FN-sekretariatet (generalsekret rens kontor).holgers Her set ved en anden sag. Humanitær" uSA, at USA trækker sig ud af aftalen om atomvåben mellem Iran. En tredje domstolsafgørelse angik anvendelsen af FNs konvention om folkedrab i det tidligere Jugoslavien 1993. Rusland, eU, storbritannien, aftalen byggede på, at den foreløbige kendelse ikke diktere det endelig resultatet af sagen. Sanktionerne må eksempelvis ikke ramme" Og Iran klaga nakkesmerter USA inn for FNdomstolen ICJ i sommar. Det skriver flere nyhedsbureauer herunder AFP. I august varsla president Donald Trump at landet igjen innfører straffetiltak mot Iran.

 

FN-domstol p legg USA oppheve Iran-sanksjonar

USA må ikke hindre Irans adgang til blandt andet mad og flydele, lyder den foreløbige kendelse.Ni dommere skal være enige, før en beslutning kan tages.I Iran betragtes den foreløbige kendelse ifølge AP som en sejr.”