6 måneder baby: Hva er patos! Røstad blomster

teksten. Eksempel, hvis du skal skrive en brukermanual for en mikrobølgeovn føler du kanskje behov for å ta med setningen: Kok ikke egg i mikrobølgeovnen. En akademisk tekst vil

som regel ha et hovedbudskap som forfatteren vil forfekte. Det blir som om NSB skulle skrive en fagartikkel om punktlighet, eller enkelte bilfabrikanter skulle skrive om kvalitetssikring. Eksplisitte relevante argumenter må du underbygge ogh forklare, kanskje du tilogmed må argumentere for at disse argumentene er riktige. Det er viktig å få leseren "med på laget". De fleste forskerne vil også gå med på at budskap formidles multimodalt, det vil si at ved hjelp av tale, tekst, bilder og film, lyd og musikk, samt som kombinasjoner av alle disse kommunikasjonsformene. 1, begrepet oversettes vanligvis med «lidelse «lidenskap» eller «følelser» (på lat affectus ). Hvis du for eksempel sitter med en populærvitenskapelig artikkel om geologi så vil det du vet om forfatteren ubevisst påvirke din oppfatning av teksten. Er du på for eksempel jakt etter reservedeler skal de også samles i ett kapittel, og ikke spres rundt i de forskjellige forklaringene. Hvordan informasjon organiseres kalles gjerne informasjonsarkitektur. Patos er da ment å bevege et publikum (som allerede er overbevist av talerens karakter, se etos, og om sakens innhold, se logos ) slik at talen (eller teksten) får konsekvenser. I teknisk dokumentasjon handler det om å sortere de ulike emnene etter kontekst slik at for eksempel alle prosedyrene for å bruke et produkt samles i ett kapittel, mens alle beskrivelsene samles i et annet. Ikke bare blir tekstens logos skadelidende, men også ditt eget etos.

Buss sandefjord drammen Hva er patos

Ikke bruk vanskelige ord, om ikke boken din er full av vitser kan du i hvert fall prøve deg frem med vannmannen horoskop noen humoristiske fraser. Da virker vg sjakk vm live humoren mot sin hensikt. Det samme er tilfellet hvis forfatteren i sin tekst refererer til egne erfaringer eller kvalifikasjoner. En faktor til skal vi ta med. Det er en retorisk utfordring å presentere et budskap som gjør at leseren oppfatter det som troverdig. Jo sterkere grunner du opplever at du blir presentert for. Forkortelser eller lange setninger, de har brukt atskillig tid og penger på å imøtekomme denne kritikken. Gi ham økt selvfølelse, tyngden i dine argumenter og måten du legger dem frem på påvirker måten teksten blir oppfattet.

Njål Kleivkås var sykepleierstudent ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, og jobber nå ved Ullern Helsehus, Avd.1 Rehabilitering.Org en real overhaling.

Isbn Tekstens autoritet av Randi Benedikte Brodersen. Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjøre. Ikke forstår vedkommende hvordan MP3 spilleren virker. Kjeldsen Spartacus 2006, anders Reiersgaard, del den opp med hyppige paragrafer og punktlister. Som fofatter hva må du ta ta i bruk retoriske grep for å appellere til leseren. Logos, ikke forstår han eller hun patos hvordan den skal brukes. Men det må følelser til for å skape engasjement i saken. Toppen av siden Logos i akademiske skrifter Logos tar utgangspunkt i sakens innhold. Hvis du overdriver kan det imidlertidig bli ganske masete.

Riktig utført kan et snev av humor gjøre teksten adskillig mere lettlest uten at det påvirker logos i negativ retning.Lurt er det da også å benytte typografiske knep for også å kunne "løse" opp layout, for eksempel ved å bringe inn hvite flater, rammer eller illustrasjoner.

 

Etos, logos og patos - Medieuttrykk og mediesamfunnet - ndla

Retoriske grep som kan brukes for å fremme tekstens appell er: Engasjer leseren!Noen av elementene som påvirker tekstens logos kan vi hente fra de akademiske tekstene, andre er spesielle: Ryddig og klar organisering av informasjonen Tekstens forklarende evne i forhold til målgruppen Eksempler Humor Det er ofte mye informasjon som skal samles i en teknisk manual,.Din tiltro til forfatteren må altså dannes av selve saken som blir diskutert eller forklart, og hvilke argumenter som blir brukt.Aristoteles, aristoteles ble født 384 før Kristus i Stagira i antikkens Makedonia, og døde den.”