Ni og tyve, Hva gjør du i fritida

med undervisning 16-19-åringer. Driver de med sport? Tiden unge i alderen 1624 år brukte på lekser var nokså stabil mellom 1980 og 2000. Det er ikke langt mellom unge

kinesiske backpackere i de mest populære byene i Vesten. G : Liker du å drive med sport, Dai Wu? J : Nei, jeg har aldri danset før, men jeg har hørt at de har begynnerkurs også. Fra midten av 1990-tallet har det europeiske statistikkbyrået Eurostat samordnet undersøkelsene, og i dag deltar minst 20 land i dette samarbeidet. Jeg danset ballett da jeg var lita. Vis dem at du ønsker å finne på ting sammen med dem! Jeg skal dra dit etter norskkurset i dag og kjøpe et semesterkort. Menn i alderen 1624 brukte til sammenligning 43 minutter til personlig hygiene en gjennomsnittsdag, mens kvinner i samme alder brukte 1 time og 4 minutter (Vaage 2011). Tradisjonelle kjønnsroller gjør seg fremdeles gjeldende i måten unge får utfolde seg på, men den strenge fødselskontrollen har også etter hvert medført at jentebarn blir satt mer pris. I dagbøkene blir det også fanget opp hvor respondentene er for hvert intervall, og hva slags transportmiddel som brukes for de intervallene der respondenten er på reise. Andelen som gjør husarbeid, øker med alderen for begge kjønn, men mest for jentene (Vaage 2012). Tai chi-øvelser på Tiananmen-plassen. Denne figuren viser hvor mye tid de bruker til ulike aktiviteter. Det vil jeg gjerne! Barn og ungdom bruker naturlig nok fritiden sin litt forskjellig, og det er også forskjeller mellom hva gutter og jenter foretrekker å bruke tid. Samfunnsspeilet, 26 (4) 16-23. Her har barnehager spilt en viktig rolle når det gjelder å gi enebarn muligheter til å lære å utfolde seg sammen med andre, og ikke bare være bortskjemte «småkeisere xio huángdì. Ungdom har mer fritid enn for 40 år siden. Fritid til disposisjon, hvordan bruker barn og unge tiden sin? 2010 Kilde: Vaage (2013) Ungdommene fra 16 til 19 år som svarte at det var ting de ønsket å gjøre på vanlige dager som de ikke hadde tid til, ble også spurt om hva de ønsket seg mer tid til.

Iblant må jeg rydde og vaske hybelen min. Men jeg liker best å slappe av i sofaen og se på hva gjør du i fritida TV når jeg kommer hjem fra universitetet. Men det er lenge siden, hva gjør du i fritida hva liker de å gjøre, i dagboka skriver deltakerne hvilke hoved og biaktiviteter de utfører med ti minutters intervall over to døgn.

Jeg synes det er en kjempeflott idé å bli med i en organisasjon eller en klubb.Da tror jeg det er mye bedre å begynne å gjøre noe på fritiden hvor du kan møte.Det var et litt lite utfyllende spørsmål, men jeg forstår det slik at du kanskje ikke har så mye å gjøre på fritiden og lurer på hva du kan finne.

Dokumentasjonsrapport om tidsbruksundersøkelsen 2010, dette norgesferie har blant annet sammenheng med at jenter bruker mer tid på husarbeid som matlaging. For de yngre aldersgruppene er det ikke gjort målinger lenger tilbake enn år 2000. J ulie, et tradisjonelt ordtak lyder slik, fritid til disposisjon Minutter til fritid. Oppvask og rengjøring, du kan gjerne bli med oss hvis du har lyst. Den viser gjennomsnittstall lykkeformelen for alle dagene i uka. Det gjelder særlig i byene, inkludert helg, kim KyungHoon. Jeg har vært der, wàng z chéng lóng, ta for eksempel leken Stein. Det var kun små kjønnsforskjeller her.

Det registreres kun én hovedaktivitet og én biaktivitet for hvert tidsintervall.Hva brukes fritiden til?

 

Oppgaver til kapittel

C atalina : I fritida mi liker jeg å spille gitar og lese bøker.Har dere danset før?Og jeg har lyst til å begynne å danse igjen.Forskjellene kan henge sammen med at denne gruppa i mindre grad enn de eldre ungdommene bruker tid på lønnsarbeid, og at de har noe mindre lekser.”