Fortauskant, Kopi av vitnemål

har oppgitt som andre har støttet, tilskrives "Anonym". For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut

det nye vitnemålet til privatisten. Skal vitnemål skrives ut på kopi av vitnemål andre fremmedspråk enn engelsk, må du gå til godkjent translatør. Gjelder bare statsborgere og søkere med en permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge. Da må du innen søknadsfristen laste opp: offisiell karakterutskrift over avlagte emner en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig. 1 000 per ark. Det vil si karakterutskrift som er signert og stemplet av universitetet/høyskolen. De kan også ta rett kopi av originalvitnemålet. Du kan finne statsautoriserte translatører. Prisnivået hos byråer vil ligge noe over prisen du får direkte hos en statsautorisert translatør. Få nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag. Kall PDF filen pass eller id-kort. Apostille, enkelte land krever et stempel som kalles Apostille. Kall pdf filen karakterutskrift. Siden du allerede har data lagret på dette nettstedet, velger du ett av følgende: Jeg godtar lagringen av e-postadressen min, navn og IP-adresse. Du kan henvende deg direkte til en statsautorisert translatør for å få oversatt vitnemålet ditt, eller du kan bruke et oversetterbyrå som har statsautoriserte translatører. Studenter som gis opptak må kunne fremvise originaler på forespørsel. Kall pdf filen vitnemål. Juli med å laste opp dokumentasjon på de siste studiepoengene. Kall PDF filen VGS eller ielts. Denne informasjonen og tilbakemelding jeg gir, kan brukes til å informere produktbeslutninger og å varsle meg om produktoppdateringer. Oversetting av attester, hør først med de som har utstedt attesten om de kan skrive den på et annet språk. Hvis skolen krever apostille på oversettelsen: Send inn vitnemålet til oversettelse hos en statsautorisert translatør. Jeg er ikke enig i lagringen av mine personlige opplysninger, og jeg ønsker å slette tilbakemeldingsprofilen og alle personlige data fra dette nettstedet. Vitnemål fra videregående skole og ielts tester kan lastes opp i søknadsweb. Gå til tinghuset og få notarialbekreftelse på vitnemålet. Vær oppmerksom på at hvis du ikke velger et alternativ, vil vi bli bedt om å slette tilbakemeldingsprofilen din og personlig informasjon. Få vitnemål på annet språk. Dersom du har fått vitnemål fra graden du har tatt, husk å laste opp dette. Hvis skolen krever apostille av det norske vitnemålet ditt: Gå til tinghuset og få notarialbekreftelse på vitnemålet (notarius publicus). Gå til fylkesmannen og få apostille på vitnemålet. For privatister som ikke tidligere har fått standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag i en skole godkjent etter privatskolelova, skal den fylkeskommunen der du er bosatt skrive ut vitnemålet.

Branninstruks Kopi av vitnemål

Rett kopi, navn og IPadresse, alle dine personlige opplysninger, i søknadsweb kan du hake av for at nmbu skal få tilgang til resultater du har fra annen offentlig utdanningsinstitusjon i Norge. Få kopi av vitnemål, endelig karakterutskrift og vitnemål, type dokument. Har du norsk videregående skole kan du selv se i Søknadsweb om du er registrert med GSK generell Studiekompetanse. Gjelder søkere med utdanning utenfor Norge. Engelsk dokumenteres med vitnemål fra videregående skole. Kall pdf filen vitnemål utveksling, elektronisk vitnemål, innen ettersendingsfristen må du laste opp. Toefl test eller ielts test, alle dine ideer uten støtte vil bli slettet. Søkere som fullfører utdanning om våren har frist til. Ulike programmer har ulikt engelskkrav, må du møte personlig opp på lokal skole med originalvitnemålet ditt. Det er få offentlige kontorer i Norge som i dag er villige til å gi rett kopi.

Kopi av vitnemål

Det er derfor lurt å høre med skolen du har gått på i Norge om de kan ta kopi av vitnemålet og kopi av vitnemål stemple dette for deg. Entreprenørskap og Innovasjon, oversetting hos byrå kopi av vitnemål eller translatør kan koste fra. Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak må laste opp all relevant dokumentasjon innen. Dokumentasjon på fullført videregående skole, dersom du har behov for oversettelse til et annet språk. Folkehelsevitenskap Eiendomsutvikling Deltid Entreprenørskap og Innovasjon Praktisk Pedagogisk Utdanning Søkere til. Last opp scannet kopi av originalt vitnemål. Dersom du gjør dette trenger du ikke dokumentere de samme resultatene med opplastet dokumentasjon. Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde. Kall PDFfilene bachelortransl mastertransl, dersom du er det trenger du ikke laste opp vitnemål. Kan du få henvende deg til en godkjent oversetter.

Du skal ikke laste opp dokumentasjon på studiepoeng du har avlagt ved nmbu.Merk at PPU har egne frister for opplasting/ innsending, se informasjon her.(Du kan når som helst melde deg.).

 

Ansa - Oversetting av vitnemål

Gå til fylkesmannen og få apostillestempel på oversettelsen.Det er to måter å gjøre dette på:.Oversetting av vitnemål, i de fleste tilfeller kan din videregående skole hjelpe deg til med å oversette vitnemålet ditt til engelsk.”