Bordvers. Muntlig norsk! Fisk i norge

opplæringen er at eleven skal kunne: forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag* forklare

hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier. Jeg spør på den måten fordi jeg regner med at du kan det du presenterer, og da blir det trygt for deg å svare litt på spørsmål om akkurat det. Karakteren 5 Syntese: Å sette sammen deler eller helheten av det man har lært i nye sammenhenger. Hvordan henger innledningen og avslutningen sammen? Hvis den innledende runden med spørsmål går bra, så vil du etter hvert få spørsmål der du må tenke videre omkring det temaet du har forberedt deg. Kun medlemmer kan se hele innholdet. Har du lært noe i et annet fag som også kan være aktuelt her? Faglæreren er også med på å vurdere din prestasjon på en forberedt muntlig eksamen. Som medlem dnb av får du tilgang til alt innholdet. Hvor var vendepunktet i? Har dette betydning for oss i dag? Nedenfor ser du noen eksempler på dette. Forklar på en annen måte, si litt mer om, gjenta det du nettopp. På hvilken måte tilsvarer dette? Kjenner du til lignende eksempler? Kan du endre noe i forsøket slik at?

Hva ville du eventyrbok barn forandret, hvor er dette vanskelig, hva er forskjellen. Nevn noen av utfordringene med, hva tror du ville skjedd hvis. Hvor mange løsninger finnes det på dette problemet. Hvilke faktorer ville du ha forandret hvis. Kan man noen gang rettferdiggjøre, på hvilken måte atle drøsdal henger dette sammen. Hvis du kunne endret noe, hvordan ville du følt det hvis.

Blooms Taxonomy Guide to Writing Questions norsk og Blooms Taxonomy Action Verbs Les også Eksamen. Kan du analysere denne teksten, tolkende muntlig opplesing, som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene. Selv om lærere har litt ulik måte å spørre. Bruke et annet perspektiv, huske, ville dette vært nyttig for deg hvis Å huskegjengi informasjon, muntlige tekster. Dele opp i bestandeler, hva tror du er årsaken til. Finnes det alternative tolkninger, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine. Teater og film drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale gjennomføre enkle foredrag.

Hva tenker du vil skje om 20 år?Karakteren 2, forstå: Å vise at man forstår informasjon.

 

Muntlig norsk, skole er digg!

På hvilken måte kan man tolke resultatene?Kan du fortelle hvordan du ville løst dette?Hvordan kan du oversette dette?Du nevnte at Kan du gjenta/utdype det?”